logo
PROJEKTI
   
SKUPNI
   RENATO
   PETER
   BOJAN
EKIPA
DRUGI O NAS
PARTNERJI
ZA STRANKE

1
VRTEC V RIBNICI
PRIGO LJUBLJANA

VRTEC BREŽICE
GASILSKA BRIGADA
ŠOLA SLOVENJ GRADEC
DVORANA RAKIČAN
CENTER OBALA


ŠPORTNI OBJEKTI ZA POTREBE SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE TER BIOTEHN. ŠOLE RAKIČAN1   2   3   4   5   6   

naročnik:   SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA MURSKA SOBOTA
lokacija:   RAKIČAN, MURSKA SOBOTA
status:   NATEČAJ 2012
avtor:   BOJAN MREŽAR, PETER RIJAVEC
sodelavci:   PETER SOVINC, MITJA KOŠIR
Naloga zajema prenovo in dozidavo obstoječega šolskega objekta, novo športno dvorano in pripadajočo zunanjo ureditev z igrišči. V sklopu prenove šole se vsebinsko ureja nov vhod z avlo,  jedilnica s kuhinjo in dodatne učilnice. V sklopu energetske prenove stavbe se oblikovno smiselno preoblikuje fasade objekta. Šolske prostore se s steklenim povezovalnim hodnikom poveže z novo športno dvorano, ki s svojim enotnim a hkrati zadržanim oblikovanjem volumna zaključuje celoten kompleks v šolski center.

crta

ARHI-TURA, arhitekturno projektiranje d.o.o.
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
info@arhi-tura.si
Peter Rijavec u.d.i.a.
peter@arhi-tura.si
031 546 424
Bojan Mrežar u.d.i.a.
bojan@arhi-tura.si
041 794 401
Renato Rajnar u.d.i.a.
renato@arhi-tura.si
040 807 991