logo
PROJEKTI
   
SKUPNI
   RENATO
   PETER
   BOJAN
EKIPA
DRUGI O NAS
PARTNERJI
ZA STRANKE

1
VRTEC V RIBNICI
PRIGO LJUBLJANA

VRTEC BREŽICE
GASILSKA BRIGADA
ŠOLA SLOVENJ GRADEC
DVORANA RAKIČAN
CENTER OBALA


VRTEC V RIBNICI
1   2   3   4   5   6  

naročnik:   MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
lokacija:   SLOVENJ GRADEC
status:   NATEČAJ 2012
avtor:   PETER RIJAVEC, RENATO RAJNAR, BOJAN MREŽAR
s:   MITJA KOŠIR, PETER SOVINC
Objekt je zasnovan kot monoliten težak volumenski podstavek, na katerem horizontalno, konzolno in lahko, ležita dve lameli, ki predstavljata dve šoli v enem objektu. Gre torej za kontrast med težkim, zemeljskim spodaj ter svetlim, lahkim, nebesnim zgoraj. Vsaka izmed lamel se odziva na prevladujočo prostorsko linijo ob njej. Športna dvorana je v tem primeru delno vkopani in ozelenjeni težki zemeljski monolit. Objekt šole se v nadstroju preko športne dvorane poveže z obstoječo šolo na planoti Štibuh preko lahkega zaprtega mostička.

crta

ARHI-TURA, arhitekturno projektiranje d.o.o.
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
info@arhi-tura.si
Peter Rijavec u.d.i.a.
peter@arhi-tura.si
031 546 424
Bojan Mrežar u.d.i.a.
bojan@arhi-tura.si
041 794 401
Renato Rajnar u.d.i.a.
renato@arhi-tura.si
040 807 991