logo
PROJEKTI
   
SKUPNI
   RENATO
   PETER
   BOJAN
EKIPA
DRUGI O NAS
PARTNERJI
ZA STRANKE

1
VRTEC V RIBNICI
PRIGO LJUBLJANA

VRTEC BREŽICE
GASILSKA BRIGADA
ŠOLA SLOVENJ GRADEC
DVORANA RAKIČAN
CENTER OBALA


VRTEC V RIBNICI
1   2   3   4   5   6   

naročnik:   OBČINA BREŽICE
lokacija:   BREŽICE
status:   NATEČAJ 2011 - 3.NAGRADA
avtor:  
RENATO RAJNAR, BOJAN MREŽAR
fotografije:   MITJA KOŠIR, ALEKSANDER ŠIVIC
Umestitev vrtca z 20 oddelki na parcelo, ki jo je prej zasedal precej manjši vrtec, je ob upoštevanju vseh parametrov sodobnega vrtca,  predstavljala precejšen izziv. Z zasnovo trikrakega volumna smo zemljišče razdelili na tri funkcionalne dele (komunikacijski del in ločeni igrišči za obe starostni skupini). Vsi oddelki mlajših otrok so v pritličju s terasami neposredno pred igralnicami. Starejšihotroci imajo igralnice v nadstropju. Do igrišča dostopajo po igralni klančini na severni strani.

crta

ARHI-TURA, arhitekturno projektiranje d.o.o.
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
info@arhi-tura.si
Peter Rijavec u.d.i.a.
peter@arhi-tura.si
031 546 424
Bojan Mrežar u.d.i.a.
bojan@arhi-tura.si
041 794 401
Renato Rajnar u.d.i.a.
renato@arhi-tura.si
040 807 991