logo
PROJEKTI
   
SKUPNI
   RENATO
   PETER
   BOJAN
EKIPA
DRUGI O NAS
PARTNERJI
ZA STRANKE
1
SAVUS
POSAVSKA ŠPAJZA
OTROŠKA BAJTA
PISARNA B
ROBBINS SCHOOL NEW JERSEY
KOČA NA MAGOLNIKU
TRIJE STANOVANJSKI DVOJČKI
VRATARNICA PKL
PRENOVA PAVILJONOV
DEPONIJA PKL
PRENOVA JADRANSKA
PRENOVA ČRTOMIREVA
NABREŽJA SAVE
GLASBENA IN BALETNA ŠOLA

VRTEC V RIBNICI
PRIGO LJUBLJANA

VRTEC BREŽICE
GASILSKA BRIGADA
ŠOLA SLOVENJ GRADEC
DVORANA RAKIČAN
CENTER OBALA


TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER "SAVUS"
1   2   3   4   5   6   7   8 


naročnik:   OBČINA RADEČE
lokacija:   NABREŽJE SAVE, RADEČE
status:   PROJEKT 2010 / IZVEDBA 2013
avtor:   BOJAN MREŽAR
fotografije:   AVTOR, IZTOK GOSPODARIČ
Objekt je umeščen v prostor med vrhom brežine reke Save in mestno obvoznico, tik nad že formiranim rečnim zalivom. Tlorisno se objekt prilagaja konveksni konturi brežine. Volumensko je sestavljen iz dveh radialno zavitih, pavilionsko zasnovanih objektov. Poudarjen je vertikalni vzorec fasade, sicer dolgega in nizkega (pritličnega) objekta. Najprej je členjen z rastrom jeklenih okvirjev, znotraj njih pa še z vertikalnimi lesenimi letvami. Splavarski in veslaški pomol sta naslonjena na rob obstoječe brežine.

crta

ARHI-TURA, arhitekturno projektiranje d.o.o.
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
info@arhi-tura.si
Bojan Mrežar u.d.i.a.
bojan@arhi-tura.si
041 794 401